Edebiyatçılarımızın Çocukluk…

ÇOCUKLUĞA YOLCULUK

Hangimiz hayatın günlük keşmekeşi içinde bunaldığımızda, problemler arasında daraldığımızda çocukluğumuza, o masum çağın huzur veren iklimine yolculuk etmeyi istemedik? Öyle ki çocukken yaşanan acı- tatlı olayların tamamı, aradan yıllar geçse de bugün bizi tatlı hayâllere, sevimli düşlere, pembe rüyâlara yöneltmeye devam ediyor. Bilinçaltımıza yerleşen çocukluk düşleri ile çoğu zaman kötülüklerden arınmış dünyaların rengârenk bahçelerinde dolaşırız.

Mehmet Nuri Yardım’ın “Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hâtıraları” adlı kitabı, şâirlerin, hikâyecilerin, romancıların kısacası kalem sahiplerinin hayatlarının başlangıç zamanına, çocukluk ve ilk gençlik dönemlerine ve geçmişe yaptıkları seyahatten kesitler veriyor. Onların edebî ürünleri arasında çocuksu şölenin yaşandığı imrendirici, göz ve gönül alıcı ziyafetlere dâvet ediyor.
Türk edebiyatının Tanzimat, Servet-i Fünûn, Milli Edebiyat, Fecr-i Ati, Beş Hececiler, Garip edebî ekolleri ile bağımsızlardan oluşan şâir ve yazarların seçildiği incelemede, edebiyatçıların orijinal hâtıralarından yola çıkılarak unutamadıkları gözkamaştırıcı sahnelere dikkat çekiliyor. Ziya Paşa’nın şiire nasıl başladığını, Ahmet Midhat Efendi’nin okuma azmini, Mizancı Mehmet Murat’ın Dağıstan serüvenini, Sâmipaşazâde Sezai’nin gazetecilik hevesini, Hüseyin Rahmi’nin öksüz kalışını, Ahmet Rasim’in okula başlayış törenini, Halit Ziya’nın dedesi ile olan diyaloğunu, Mehmet Emin’in Battal Gazi okumalarını, Rıza Tevfik’in Meriç nehri gezintilerini, Cenab Şahabettin’in şehit olan subay babasıyla vedalaşmasını, Süleyman Nazif’in yazıya meraklı babasından etkilenişini, Akif’in anne ve babasından aldığı ilk telkinleri, Hüseyin Cahit’in ailece devam ettikleri gece okumalarını, Mehmet Rauf’un annesinden devşirdiği kitap sevgisini, Halide Edib’in Süleymaniye Camii’nde kıldığı teravih namazlarını, Ahmet Hâşim’in annesiyle birlikte Dicle kenarındaki dolaşmalarını, Fâzıl Ahmet’in kurt avı projelerini, Ömer Seyfettin’in ilk namazını, Yahya Kemâl’in Üsküp’te ilahi korosunu bu hâtıralardan okuyor, takip ediyoruz.

Tabii kitapta yer alan yazarlar, sadece bu kadarla sınırlı değil. Ercüment Ekrem, Abdülhak Şinasi, Refik Halit, Yakup Kadri, Reşat Nuri, Halit Fahri, Faruk Nafiz, Peyami Safa, Tanpınar, Arif Nihat Asya, Sait Fâik, Sâmiha Ayverdi, Nihat Sâmi, Ziya Osman, Orhan Veli, Cahit Sıtkı, Behçet Necatigil ve Tarık Buğra’nın da aralarında bulunduğu, edebiyatımızın kilometre taşları olmuş 72 ismin yazı faaliyetlerine nasıl başladıklarını, kimlerden teşvik gördüklerini, ilk çalışmalarını ve nasıl şöhret olmaya başladıklarını yine bu hâtıraların ışığında öğrenebiliyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere tavsiye edilen 368 sayfalık kitap, 6. baskısıyla ve yeni kapağıyla okuyucuların önüne yeniden çıkıyor. Küçükler kadar büyüklerin de okuyup yararlanabileceği “Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hâtıraları”nda çocuğun aile, arkadaş, okul ve geniş çevrelerle nasıl sağlıklı münasebetler geliştirebileceğine dair çarpıcı örnekler de bulunuyor.

“Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hâtıraları”nı Nesil Yayınları’nın Sanayi Cd. Bilge Sk.No.2, 34530 Yenibosna/İstanbul adresinden, 0 212 5512659 numaralı telefonundan veya 0 212 5512659 numaralı faksından edinmek mümkün.

Kitap hakkında yazılan yazıları ve yapılan yorumları görmek için tıklayın


Bu içerik
Fatal error: Call to undefined function echo_views() in /home/mehmetnuriyardim/public_html/wp-content/themes/ajansNova_Author/single-portfolio.php on line 21