Archive for the 'Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hatıraları' Category

editor

Edeibyatçılarımızın Çocukluk Hâtıraları- YENİ ŞAFAK

“Yardım, ‘Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hatıraları’nda yenileşme döneminin başladığı Tanzimat’tan sonraki şair ve yazarları ele alarak, onların en çarpıcı hatıralarını, yetiştikleri dönemi, ailelerini ve yakın çevrelerini anlatıyor. Şair ve yazarların edebiyata ilgi.. read more

editor

Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hâtıraları- DİYANET

Çünkü, model alınan kişilere yönelik olan duygusal bağlılık çok önemli olup, gencin, bu kişilerin dinî inanç ve kanaatlerini benimsemesini kolaylaştırıcı bir unsurdur. Bu konuyla ilgili olarak bazı yazarların hayat hikâyelerinde.. read more

editor

Mehmet Nuri Yardım ile Röportaj- RÜVEYDA DUMAN

Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hâtıraları’nın yazarı Mehmet Nuri Yardım: “Kitaplarım yakılırken gözyaşlarım oluk oluk aktı” Rüveyda Duman Edebiyat araştırıcısı yazar Mehmet Nuri Yardım, çocukların özellikle yazı yazmayı sevenlerin yakından tanıdığı bir isim… read more

editor

Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hâtıraları- BEKİR OĞUZBAŞARAN

“İlgi çekici bir kitap okudum: Mehmet Nuri Yardım’ın hazırladığı ‘Tanzimattan Günümüze Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hatıraları’. Yazar, kitaba Ahmet Cevdet Paşa’dan Ziya Osman Saba’ya kadar 33 yazar ve şairimizin çocukluk hatıralarını almış….. read more