Archive for the 'Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hatıraları' Category

editor

Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hâtıraları – ZAMAN

“Ne zaman Timaş Yayınları’ndan bir arkadaşla görüşsek, hazırlanan çocuk kitaplarından bahsediliyor. Büyük, resimli kitaplar yayınlanacakmış. Yayınevi birkaç diziyle piyasaya çıkacakmış. Bence bundan daha da güzeli çocukluk tarihinin ipuçlarını deşifre eden.. read more

editor

Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hâtıraları – YARD. DOÇ. DR. ZEKİ GÜREL:

“Çağımızda yapılan edebiyat incelemelerinde, edebi tenkid ve edebiyat tarihi çalışmalarında klasik biyografilerin hiçbir önemi kalmamıştır demiyoruz; ama yazarın çocukluk günlerinden başlayarak en tabii, hususi hayatından alınmış enstantanelerin bugün için artık.. read more

editor

Edeibyatçılarımızın Çocukluk Hâtıraları- YENİ ŞAFAK

“Yardım, ‘Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hatıraları’nda yenileşme döneminin başladığı Tanzimat’tan sonraki şair ve yazarları ele alarak, onların en çarpıcı hatıralarını, yetiştikleri dönemi, ailelerini ve yakın çevrelerini anlatıyor. Şair ve yazarların edebiyata ilgi.. read more

editor

Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hâtıraları- DİYANET

Çünkü, model alınan kişilere yönelik olan duygusal bağlılık çok önemli olup, gencin, bu kişilerin dinî inanç ve kanaatlerini benimsemesini kolaylaştırıcı bir unsurdur. Bu konuyla ilgili olarak bazı yazarların hayat hikâyelerinde.. read more