Archive for the 'Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hatıraları' Category

editor

Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hâtıraları- BEKİR OĞUZBAŞARAN

“İlgi çekici bir kitap okudum: Mehmet Nuri Yardım’ın hazırladığı ‘Tanzimattan Günümüze Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hatıraları’. Yazar, kitaba Ahmet Cevdet Paşa’dan Ziya Osman Saba’ya kadar 33 yazar ve şairimizin çocukluk hatıralarını almış….. read more

editor

Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hâtıraları – SELİM UĞURLU

“Büyük edebiyatçılarımızın çocukluk çağında yaşadıkları şiire, hikâye ve romana yansımıştır. Yaklaşık yüz yıl öncesinden başlayan günlük ve hatıraları yazma geleneği, çocukluk hatıralarının bugün ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatmaktadır. Mehmet.. read more

editor

Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hâtıraları- İSKENDER PALA

“Kudemanın çocukluklarını hep merak etmişimdir. Vaktiyle Mehmet Nuri Yardım kardeşimizin Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hatıraları (Bu çalışma Timaş Yayınları tarafından yeniden basılmakta olup hacmi genişlemiş ve ilk baskıda yer almayan bazı yazarların.. read more

editor

Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hâtıraları- GÜRBÜZ AZAK

“Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hatıraları”. Yorulmaz araştırmacı Mehmet Nuri Yardım, yapılamayanı yapmış. Tanzimattan günümüze tam 72 yazarımızın kendi kalemlerinden hatıralarını derlemiş. Yıllar süren bir emek sonucunda da müstesna bir eser ortaya çıkmış… read more